Uitspraken Overzicht

Zoeken naar eerdere uitspraken

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland doet uitspraak over velerlei zaken aangaande de beroepsuitoefening door de makelaar/taxateur.
Hieronder kunt u zoeken naar eerdere uitspraken gedaan door het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.
Datum uitspraak Titel uitspraak Zaaknummer
20-12-2018 Goed en eerlijk makelaar 18-062
07-12-2018 Professionaliteit makelaars onderling 18-061
04-05-2018 Ontbinding huurovereenkomst 17-056
13-04-2018 Makelaar die in eigen belang optreedt 17-058
09-03-2018 Aanpassing koopovereenkomst bedrijfsmatig object 17-057
26-01-2018 rol makelaar in het onderhandelingsproces 17-055
31-10-2017 (In)direct belang makelaar bij transacties 17-051
25-08-2017 Research huurder door makelaar in het kader van het aangaan van een huurovereenkomst 17-053
12-06-2017 Rol makelaar bij verhuur 17-049
12-06-2017 Belangenverstrengeling makelaar 17-052
12-06-2017 Onjuiste taxatie 17-054
16-05-2017 Het handelen van de makelaar tijdens het onderhandelingsproces 17-048
16-05-2017 Rol makelaar tijdens verkoopproces van kavel grond 17-050
05-01-2017 Integriteit van een taxateur 16-047
19-12-2016 Onjuiste voorstelling van reële vraagprijs? Onjuiste voorstelling van reële vraagprijs?
31-10-2016 Onjuiste informatie in de advertentie 16-043
14-10-2016 Rol makelaar bij verlenging termijn waarborgsom en ontbindende voorwaarde 16-040
30-06-2016 Bepaling vergoedingsrecht bij het einde van het opstalrecht 16-041
30-06-2016 Verkoop met toepassing van koopgarantbepalingen 16-039
02-06-2016 Rol makelaar verkoop verhuurd object 16-036
02-06-2016 Onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot nieuwbouw object 16-038
15-04-2016 Taxatie winkelpand 16-037
05-04-2016 Taxatie woonhuis in het kader van verkoop aan huurder 16-034
05-04-2016 Uitvoering door makelaar aan beheerovereenkomst 16-035
10-02-2016 Rol taxateur bij aankoop woning door opdrachtgever 15-033
10-12-2015 Aangepast taxatierapport op verzoek van opdrachtgever 15-032
03-12-2015 Onjuiste taxatie en overdracht op niet transparante wijze 15-029
03-12-2015 Tekortschieten makelaar bij onherroepelijke koopovereenkomst 15-030
10-07-2015 Dubbele courtage (ver)huur 15-028
26-05-2015 Onjuist aangegeven gebruiksoppervlakte 15-027
11-03-2015 Taxatie door taxateur Belastingdienst 15-026
09-01-2015 Beslissing ex artikel 5.13 van het Tuchtreglement 14-025
04-12-2014 Misleidende reclamevoeringen oneerlijke mededinging 14-024
24-06-2014 Is de makelaar structureel tekort geschoten als goed en eerlijk makelaar? 14-023
06-06-2014 Had de taxateur het object mogen taxeren? Taxateur, lid VBO, thans handelend als SCVM-geregistreerde. 14-022
16-01-2014 Onderling strijdende opdrachtgevers. Makelaar laat regie verkoopproces los. 13-020
16-01-2014 Verlenging en inroeping ontbindende voorwaarde financiering. Makelaar handelend onder de vlag van VBO lid 13-021
09-01-2014 Rol makelaar bij verlenging en inroeping ontbindende voorwaarden 13-019
22-11-2013 Bemiddelingskosten voor huurder of verhuurder? 13-018
08-11-2013 Hennepkwekerij bij een huurzaak 13-017
29-07-2013 taxatie Eerste Industrieweg 1-3 te Lopik 13-012
08-07-2013 Taxatie bedrijfsgebouw 13-011
08-07-2013 Taxatie Hattemlaan te Den Haag 13-014
08-07-2013 Taxatie P.C. Hooftstraat te Oud-Beijerland 13-015
01-07-2013 Betrokkenheid bij een huurovereenkomst 13-013
08-04-2013 Taxatie bijzonder object 13-009
11-03-2013 Niet nakomen van beheerovereenkomst 12-008
31-01-2013 taxatie van "warme gronden" 12-007
17-12-2012 Gevalideerde taxatierapporten- einduitspraak 12-003 en 12-004
05-07-2012 Taxatie Rijksweg 46 te Bergen 12-006
01-06-2012 Handelen makelaar bij verkooptraject 12-002
25-05-2012 Gevalideerde taxatierapporten 12-003, 12-004 en 12-005
27-02-2012 Taxatie Sonmanstraat 28 te Rotterdam 12-001
23-12-2011 Waardebepaling Burgemeester Knappertlaan te Schiedam 11-114
23-12-2011 Lekkage Loosduinseweg te ´s-Gravenhage 11-113