• TCM1
  • TCM2
  • TCM3

Tuchtcollege Makelaardij Nederland

Tuchtcollege Makelaardij Nederland bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de makelaar/taxateur.
Als u een klacht heeft over een makelaar/taxateur betrokken bij of verbonden aan een bij de stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland aangesloten instelling, kunt u een klacht indienen bij het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.
Het tuchtcollege beoordeelt dan of er correct is gehandeld door de makelaar/taxateur.

Aangesloten instellingen: