Uitspraken

Zoeken naar eerdere uitspraken

Het Tuchtcollege Makelaardij Nederland doet uitspraak over allerlei zaken die betrekking hebben op de beroepsuitoefening door de makelaar/taxateur. Hieronder kunt u zoeken in alle eerdere uitspraken.

Uitspraken

Datum uitspraak Titel uitspraak Zaaknummer
Indirect eigen belang van de makelaar 22-096
Onderzoek door makelaar naar zelfstandig beschikkingsbevoegdheid van verkoper woning 22-095 
Geen actieve rol van makelaar bij verkoop aan een derde 22-094
Makelaar niet in staat is om de belangen te scheiden bij koppelverkoop 22-093
Valse reviews 21-092
Oncollegiaal gedrag tussen twee VBO-leden 21-091
Verhuurmakelaar en diens zorgplicht 21-090
Online Bied Platform 21-089
Risico's tijdelijke verhuur 21-087
Makelaar handelt in eigen belang 21-086
Dubbele belang makelaar 21-083
Niet ontvankelijkheid klacht 21-084
De rol van de makelaar bij controle verkoopproces 21-081
Doorverkoop met hogere koopsom door investeerder op korte termijn 21-082
Vermeende gewekte verwachtingen nieuwbouwproject 21-080 
Discriminatie op de verhuurmarkt 20-077
Woning blijkt Bedrijfswoning 20-079
Belanghebbende bij echtscheiding - eindbeslissing 20-078
Belanghebbende bij echtscheiding - tussenbeslissing 20-078
Meldingsplicht makelaar 20-075
Onterechte courtage nota? 20-076
Rol makelaar bij onderhandse verkoop (ipv executieveiling) 20-074
Aankoopmakelaar 20-073
Handelswijze makelaar na mondelinge overeenstemming 20-072
Makelaar en biedproces 20-070
Makelaar en benadeling opdrachtgever 20-071
Valse verklaring makelaar 19-068
Taxatie Rechtbank 19-069
Dubbele bemiddelingskosten 19-067
Verborgen gebreken 19-066
Erfdienstbaarheden en rol makelaar 18-064
Goed en eerlijk makelaar 18-062
Professionaliteit makelaars onderling 18-061
Ontbinding huurovereenkomst 17-056
Makelaar die in eigen belang optreedt 17-058
Aanpassing koopovereenkomst bedrijfsmatig object 17-057
Rol makelaar in het onderhandelingsproces 17-055
(In)direct belang makelaar bij transacties 17-051
Research huurder door makelaar in het kader van het aangaan van een huurovereenkomst 17-053
Rol makelaar bij verhuur 17-049
Belangenverstrengeling makelaar 17-052
Onjuiste taxatie 17-054
Het handelen van de makelaar tijdens het onderhandelingsproces 17-048
Rol makelaar tijdens verkoopproces van kavel grond 17-050
Integriteit van een taxateur 16-047
Onjuiste voorstelling van reële vraagprijs? 16-042
Onjuiste informatie in de advertentie 16-043
Rol makelaar bij verlenging termijn waarborgsom en ontbindende voorwaarde 16-040
Bepaling vergoedingsrecht bij het einde van het opstalrecht 16-041
Verkoop met toepassing van koopgarantbepalingen 16-039
Rol makelaar verkoop verhuurd object 16-036
Onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot nieuwbouw object 16-038
Taxatie winkelpand 16-037
Taxatie woonhuis in het kader van verkoop aan huurder 16-034
Uitvoering door makelaar aan beheerovereenkomst 16-035
Rol taxateur bij aankoop woning door opdrachtgever 15-033
Aangepast taxatierapport op verzoek van opdrachtgever 15-032
Onjuiste taxatie en overdracht op niet transparante wijze 15-029
Tekortschieten makelaar bij onherroepelijke koopovereenkomst 15-030
Dubbele courtage (ver)huur 15-028
Onjuist aangegeven gebruiksoppervlakte 15-027
Taxatie door taxateur Belastingdienst 15-026
Beslissing ex artikel 5.13 van het Tuchtreglement 14-025
Misleidende reclamevoeringen oneerlijke mededinging 14-024
Is de makelaar structureel tekort geschoten als goed en eerlijk makelaar? 14-023
Had de taxateur het object mogen taxeren? Taxateur, lid VBO, thans handelend als SCVM-geregistreerde. 14-022
Onderling strijdende opdrachtgevers. Makelaar laat regie verkoopproces los. 13-020
Verlenging en inroeping ontbindende voorwaarde financiering. Makelaar handelend onder de vlag van VBO lid 13-021
Rol makelaar bij verlenging en inroeping ontbindende voorwaarden 13-019
Bemiddelingskosten voor huurder of verhuurder? 13-018
Hennepkwekerij bij een huurzaak 13-017
Taxatie Eerste Industrieweg 1-3 te Lopik 13-012
Taxatie bedrijfsgebouw 13-011
Taxatie Hattemlaan te Den Haag 13-014
Taxatie P.C. Hooftstraat te Oud-Beijerland 13-015
Betrokkenheid bij een huurovereenkomst 13-013
Taxatie bijzonder object 13-009
Niet nakomen van beheerovereenkomst 12-008
Taxatie van "warme gronden" 12-007
Taxatie Rijksweg 46 te Bergen 12-006
Handelen makelaar bij verkooptraject 12-002
Gevalideerde taxatierapporten 12-003, 12-004 en 12-005
Taxatie Sonmanstraat 28 te Rotterdam 12-001